şehrin içinde doğa
ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishTurkish

Yabancı Dil Atölyesi

Okulumuzda yabancı dili etkin ve yetkin olarak kullanmanın değerli bir yaşam becerisi olduğuna inanılır. Entelektüel fikirleri, dünyayla paylaşmak ve iletişim kurabilmek için yabancı dile değer verilir. Yabancı Dil Öğretim süreçlerimiz Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (Common European Framework of Reference for Languages) düzeylerine ve yaş özelliklerine göre uygun yürütülür.

Yabancı dil öğretim sürecimiz;

 • Etkileşimli Konuşma (interactive speaking)
 • Sözlü Anlatım (Verbal Lecture)
 • Dinleme (Listenning)
 • Okuma (Reading)
 • Dilbilgisi (Grammar)
 • Karşılıklı konuşma(Dialog)
 • Yazma (Writing) dil becerileri merkezli yürütülür.

Düzey belirleme, düzey izleme gibi geri bildirimlerimiz ile öğrencinin dil gelişimi hakkında öğrenci ve velilerimiz düzenli olarak bilgilendirilir. Yabancı Dil öğrenim sürecinde öğrenen sorumluluğu olduğuna inanılır ve öğrencilerimizin öz değerlendirme yapmalarına olanak sağlanır.

Yabancı dil öğretme ve öğrenmenin zevkli ve eğlenceli bir iş olması gerektiği fikrinden yola çıkılarak, yaş düzeyine uygun olarak planlanmış derslerimizde; münazara, yarışma, kukla, flash cards, drama, hikâye anlatma, animasyon film ve analizi, oyun ve müzik gibi etkinliklerden faydalanılır.

DOKU İNGİLİZCE PROGRAMIMIZ

Okulumuzda uygulanmakta olan İngilizce programıyla, öğrencilerimizin akademik, sosyal gereksinimlerinin karşılanmasının yanı sıra iletişim becerileri, yaratıcılık, entelektüel merak, eleştirel düşünme, sosyal sorumluluk gibi temel 21. yüzyıl becerileri de geliştirilmektedir.

 • İngilizce ders müfredatı ve etkinliklerini oluştururken, Trinity College’dan danışmanlık alınmaktadır.
 • İngilizce öğretimi, ana dili İngilizce olan yabancı uyruklu öğretmenler ile Türk öğretmenler tarafından verilir.
 • Sene başında yeni öğrencilerimizin İngilizce düzeyleri, yapılacak olan İngilizce Düzey Belirleme etkinliğine göre belirlenmektedir. Öğretmenlerimiz, bu düzeylere göre sene başından itibaren yeni konularla takviye edilecek konuları bir program dahilinde götürmektedir.
 • Yıl içerisinde yapılan online (bağımsız-objektif) sınavlar ile öğrencilerimizin süreç değerlendirmeleri yapılmaktadır.
 • 4. sınıftan itibaren yapılan konu değerlendirme testleri ile de öğrencilerimizin konu kavrama durumları ölçülmektedir..
 • Öğrencilerimizin dil düzeyleri, öğretmenler tarafından organize edilen genel ve bireysel ödevlerle takviye edilir.
 • İngilizce dersleri, 4 yaş gurubunda haftada 6 saat, 5 ve 6 yaş grubunda haftada 8 saattir. İlkokulda haftada 10 saat, ortaokulda haftada 11 saattir.
 • Derslerimizde yaş grubu özelliklerine göre dilbilgisi, konuşma, okuma – yazma becerileri ve oyun çalışmaları yer alır.
 • Yabancı dil eğitimimizde “kitap okumanın” önemli bir yeri vardır. Haftalık verilen kitaplarla, öğrencilerimizin, okuma-anlama ve telaffuz becerileri desteklenir.
 • Speaking dersleri ile öğrencilerimizin, sadece konuşma becerileri değil anlama becerileri de geliştirilir. İnteraktif bir şekilde işlenen dersler, bir etkinlik ve tema çerçevesinde ilerlemektedir.
 • Yıl içerisinde yapılan çeşitli etkinliklerle İngilizce’nin daha aktif kullanımına olanak ve ortam sağlanır. (Hayvan ve Çocuk Hakları, Posta Günü, Turizm Haftası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vb özel gün ve haftalarda farklı İngilizce konseptler ve etkinlikler düzenlenir.)
 • Sene sonunda yapılan şenlikler ve Portfolyo sunumları ile öğrencilerimiz, yıl boyunca edindikleri kazanımları ve performanslarını aileleri ile de paylaşarak kendilerini değerlendirirler.