şehrin içinde doğa
ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishTurkish

ANAOKULU

ANAOKULU

Doku Koleji Anaokulunda, bütünsel gelişime önem vererek çocuğun tüm gelişim alanlarını eşdeğer oranda destekleyen, bireysel farklılıkları değerlendiren ve çocuk merkezli bir program uygulanmaktadır.

Anaokulu’nda yapılan çalışmalarla çocuklara, bilgiye nasıl ulaşacaklarının ipuçlarını veriyoruz. Bilgileri süzüp analiz edebilmelerini, karşılaştıkları olayları sorgulamaları gerektiğini; hayatta ihtiyaçları olacakları gücü, bilgide bulabileceklerini öğretmek istiyoruz.

MONTESSORİ EĞİTİMİ

Sınıflarımız Montessori felsefesi ve ruhuna uygu dizayn edilerek oluşturulmuştur. Montessori sınıflarını diğer sınıflardan ayıran en belirgin unsurlardan birisi özel olarak tasarlanmış materyallerdir. Materyaller, çocukta keşfetme ve öğrenme isteğini güdülemektedir. Öğrenilecek konunun somut olarak kavranmasını sağlayarak, soyut aşamaya geçişi kolaylaştırmakta ve hızlandırmaktadır. Bu eğitim metodunun en önemli özelliği, çocuğun kendi kendine yetebilmesi ve kendi kişiliğinin oluşumu üzerine planlanmasıdır.

“Eğitimde metot değil, insan kişiliği göz önüne alınmalıdır.” felsefesi ile uyguladığımız Montessori eğitimlerimizin temel taşlarından birisi hazırlanmış çevredir. Çocuklar hazırlanmış çevredeki Montessori materyallerinden, bireysel ilgi ve eğilimine göre bağımsız olarak seçim yaparlar. Çocuklara istedikleri kadar tekrar etme imkanı sunulur. Erken öğrenen yeni bir çalışmaya geçebilecektir, çünkü öğrenmede herkesin farklı bir ritmi vardır.

REGGİO EMİLİA YAKLAŞIMI

Çocukların doğuştan gelen merakına dayanan, onların dünyalarını ve içinde kim olduklarını anlamalarına yardımcı olmayı amaçlayan eğitim felsefemizin önemli parçalarından biri de doğal, ahşap, geri dönüşüm materyalleri ile proje tabanlı eğitim ortamı hazırlamak ve sunmaktır. Yapılan etkinlikler ve sunumlarla çocukların yapamayacaklarına değil, yapabileceklerine yönelim söz konusudur. Çocukların keşifler yapmaları sağlanmaktadır.

DOĞA VE ORMAN PEDAGOJİSİ

Öğrencilerimiz, orman ve derede geçirdikleri vakitlerle hem doğa ile iç içe eğitim almakta hem de doğanın korunması, doğa bilinci ve algısı, canlılar, canlı çeşitliliği gibi konularda yapılan etkinliklerle doğa farkındalığı kazanmaktadırlar.

“Tanıyan sever, seven ise korur.” felsefesi ile anaokulu öğrencilerimizin yaşayarak doğayı deneyimlemesi ve sevmesi sağlanmaktadır. Doğa etkinliklerinden elde edilen materyallerle sanat atölyelerimizde doğaya uygun etkinlik çalışmaları yapılarak öğrencilerimizin doğa algısı geliştirilmektedir.

DİL EĞİTİMİ

İngilizce programımız, çocuklarımızın yaş gruplarına özgü gelişim ve öğrenme özellikleri göz önüne alınarak, oyun ve etkinliklerle öğrenmelerini amaçlar. Görsel, işitsel ve etkin öğrenmeye (yaparak ve yaşayarak öğrenme) dayanan oyun ve aktivitelerde İngilizce iletişim aracı olarak kullanılmakta, soyut kavramlar yerine çocuklarımızın kendi yaşantılarından hareket edilerek, yabancı dil anlamlı bir bütün halinde sunulmaktadır. Böylece çocuklarımız, İngilizceyi doğal ortamlarında hikayeler, şarkılar, resimli kartlar, oyunlar, hareketler ve çeşitli etkin öğrenme aktiviteleri yardımıyla yaşayarak ve eğlenerek öğrenmektedirler. Kelimeler ve cümle kalıpları; hikayeler, dramatizasyon, şarkılar, oyunlar ve interaktif aktivitelerle öğretilir. Böylece çocuklar İngilizceyi öğrenirken ve pekiştirirken, aynı zamanda fiziksel ve sosyal becerilerini de geliştirirler.

P4C UYGULAMALARI

Anaokulu öğrencilerimizin kendilerine yöneltilen sorular sayesinde farklı düşünmelerini sağlayan, felsefi araştırmanın dersin merkezinde olarak kabul edildiği öğretme ve öğrenmeye dayalı bir metot ile yaratıcı okuma ve P4C çalışmaları yürütülmektedir.

Anaokulu yaş grubuna uygun olarak özenle seçilip oluşturulan kütüphanedeki kitaplarla, farklı görsel ve materyallerle P4C uygulamaları desteklenerek çocukların farklı bakış açısı kazanmaları sağlanmaktadır.

SCIENCE AND EXPERIMENT

Deney sırasında deneyimleyerek öğrenen çocuklarda merak duygusu, soru sorma, öğrenme ve keşfetme isteği çoğalır. Fen, deney ve bilim etkinlikleri ile çocukların çevreye ve doğaya karşı duyarlılığı ve sorumluluk duyguları artar. Öğrencilerin, deneyerek, yaparak öğrenmesi kolaylaşır. Haftalık periyotlarda yapılan deney ve bilim dersleri ile öğrencilerimizin sorgulayarak ve deneyerek öğrenmesini sağlamaktayız. Merak uyandırıcı deneylerle öğrencilerimizin, Fen Bilimlerine bakış açısını geliştirmekte ve ileriki yıllar için temel oluşturmaktayız.

SANAT VE SPOR

Drama, Görsel Sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi gibi derslerle temel jimnastik becerisi, farklı spor alanlarını tanıma ve estetik algı kazanma, görsel-uzamsal becerileri geliştirme, geri dönüşüme dikkat çekme, müzik aletlerini tanıma, ritim çalışmaları yapma, doğada sanat ve spor uygulamalarında bulunma imkanı edinen öğrencilerimizin kendini ifade edebilme becerisini geliştirirken aynı zamanda hayal etme ve bu hayalini somut şekilde ifade edebilme, özgüven, ince motor, el-göz koordinasyonu, odaklanma, yaratıcı düşünebilme gibi becerilerinin de gelişimine destek olmaktayız.

Bu alanlarda özel ve farklı becerileri olan öğrencilerimizin velilerine bilgilendirme yapılarak desteklenmeleri konusunda rehberlik edilir. Hafta sonu açılan kulüplerle öğrencilerimiz, sanat, spor, bilim alanındaki farklı branşlarda da ilerleme imkanı yakalar.

BİLİM VE SANAT PROJELERİ

Tematik eğitimimizin içerisinde sadece araç olarak kullanılan sunumların eğitime olan katkısının yanında topluluk önünde konuşabilme, kendini ifade edebilme, komutları yerine getirebilme, kaygıyla baş edebilme, birlikte hareket edebilme gibi kazanımları olduğunu da unutmayarak 4 yaştan itibaren tüm yaş gruplarımızda uygulanan bilim-sanat insanları ve konuları ile ilgili sunumlarla öğrencilerimizin sosyal, duygusal becerilerini de destekliyoruz.

GEZİLERİMİZ

Geziler çocuklara; olayları kişileri, doğal koşulları içinde tanıma, bu kişilerin sorunlarını kavrama, eleştirel düşünme yeteneğini geliştirme, kişilere ve olaylara nesnel ölçümlerle yaklaşma, sorumluluk duygusu gibi önemli beceriler kazandırır.

Bu sebepler her yıl öğrencilerimizin yaş gruplarına göre farklılık oluşturacak şekilde çocukların araştırma yapma, basit veri toplama yöntemlerini kullanma, topladıkları verilerden sonuç çıkarma, çıkardığı sonuçları yorumlama ve problem çözme becerilerini geliştirecek aynı zamanda tarihi, kültürel ve eğlenceli okul dışı gezi ve etkinlikler aylık olarak planlanmaktadır.  

PORTFOLYO SUNUMLARI

Portfolyo sunumu, öğrencilerimizin eğitsel ve yaratıcı okul çalışmalarını, öğrenme biçimlerini, bilgilerini kullanma durumunun süreç içinde nasıl aşamalar kaydettiğini gösteren bir değerlendirme yöntemidir. Yılsonunda gerçekleştirilen interaktif “Portfolyo Sunumu” ile öğrencilerimizin, özgüven ve öz saygılarının gelişimine katkı sağlayarak çalışmalarını aileleri ile paylaşma heyecanlarına ortak olmaktayız.

DOKU KARNE  

Sınıf öğretmenlerimiz ve branş öğretmenlerimizin bireysel olarak hazırladıkları, öğrencilerin girdikleri tüm dersleri ve bu derslerdeki becerilerini kapsayan fakat not sistemine dayanmayan öğretmen görüşü içeren, okulumuza özel karne oluşturup her dönem sonunda öğrencilerimize vermekteyiz.

Doku karne, içerisinde yer alan atölye ve ana dersler, İngilizce ve Rehberlik bölümü ile öğrencilerimizin edindiği ya da desteklenmesi ile ilerleyecek noktalara değinilerek velilerimize dönem içinde yapılan raporlamalara ek genel bir rapor çıkarılarak karne haline getirilir. 

ATÖLYELERİMİZ

DRAMA

AKIL OYUNLARI

KODLAMA (5 VE 6 YAŞ)

ROBOTİK-6 YAŞ