info@bursadokukoleji.com
şehrin ilk montessori okulu!..
ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishTurkish

ANAOKULU

Doku Koleji Anaokulu

Zeka gelişiminin % 80’lik kısmı, 7 yaşına kadar tamamlanır. 3 yaşına kadar, bir çocuğun beyni, bir yetişkin beyninden 2.5 kat daha fazla çalışır. 6 yaşına kadar, bir çocuğun beyni, bir profesörün beyninden 2 kat hızlı çalışır. Bu bilimsel veriler, erken çocukluk dönemi eğitiminin öneminin anlaşılması için, küçük ama önemli örneklerdir.

Doku Koleji Anaokulunda, bütünsel gelişime önem vererek çocuğun tüm gelişim alanlarını eşdeğer oranda destekleyen, bireysel farklılıkları değerlendiren ve çocuk merkezli bir program uygulanmaktadır. Anaokulunda Montessori eğitimi kullanılmaktadır.

Neden Montessori?

Montessori sınıflarını diğer sınıflardan ayıran en belirgin unsurlardan birisi özel olarak tasarlanmış materyallerdir. Materyaller, çocukta keşfetme ve öğrenme isteğini güdülemektedir. Öğrenilecek konunun somut olarak kavranmasını sağlayarak, soyut aşamaya geçişi kolaylaştırmakta ve hızlandırmaktadır. Bu eğitim metodunun en önemli özelliği, çocuğun kendi kendine yetebilmesi ve kendi kişiliğinin oluşumu üzerine planlanmasıdır.

Montessori göresel Doku Koleji Anaokulu’nda sınıflarımız Montessori felsefesi ve ruhuna uygun olarak dizayn edilerek oluşturulmuştur. Anaokulunda yapılan etkinlikler, çocukların zihinsel gelişimini hızlandırmakta, kendine özgü becerilerini geliştirmelerini ve ince motor, kaba motor becerilerinin gelişimini sağlamaktadır.

Anaokulumuzda yetenekleri gelişen çocuklar, kendilerini daha iyi ifade etmekte, potansiyellerini keşfedip özgüvenleri yüksek birer birey olarak ilkokula hazırlanmaktadırlar.

Doku Koleji Anaokulu’nda yapılan çalışmalarla çocuklara, bilgiye nasıl ulaşacaklarının ipuçlarını veriyoruz. Bilgileri süzüp analiz edebilmelerini, karşılaştıkları olayları sorgulamaları gerektiğini; hayatta ihtiyaçları olacakları gücü, bilgide bulabileceklerini öğretmek istiyoruz.

MONTESSORİ EĞİTİMLERİNİN KAZANIMLARI

 •  Çocuğunuz, özgüveni yüksek bir birey olur.
 •  Sosyal bir çocuk ve de gelecekte sosyal bir birey olur.
 •  İleride, sorumluluk sahibi ve tek başına yetebilen bir yetişkin olur.
 •  Hem kendine ve hem de kendinden başka herkese saygı duymayı öğrenir.
 •  Çalışkan, son derece üretken ve enerjik olur.
 •  Problem çözme ve stres yönetme özellikleri gelişir.
 •  Dikkatli ve de motivasyonu yüksek bir birey olur.
 •  Hayattan zevk alan, pozitif düşünceli ve de dikkat yönü oldukça gelişmiş bir insan olur.

Neden Doku Koleji’ndeyim?

Çünkü:

 • Ana dilimi doğru ve güzel bir biçimde kullanmayı öğreniyorum.
 • İngilizce programı ile alanında uzman Türk ve yabancı öğretmenlerim eşliğinde İngilizce öğreniyorum.
 • Bir üst eğitim kurumuna ve her şeyden önce yetişkinlik yaşantıma hazırlanıyorum.
 • İlgi ve yeteneklerimi keşfediyorum ve geliştirme fırsatı buluyorum.
 • Kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılıyorum; kendi kültürümü öğreniyorum ve farklı kültürlere saygılı bireyler olarak yetişiyorum.
 • Doğa bilincine sahip bir birey olarak doğayı, doğal kaynakları korumaya çalışıyor ve geri dönüşümün önemini biliyorum.
 • Gelişmelere çabucak adapte oluyorum ve çağın gerektirdiği bilgiyi, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanıyorum.
 • Arkadaşlarımla beraber aynı duyguyu paylaşıyorum. Burada olmaktan çok mutluyum ve okulumu çok seviyorum!

Eğitim Öğretim Uygulamaları

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ

Öğrenciler çeşitli parmak oyunlarıyla, yaratıcı hikaye tamamlama etkinlikleriyle olduğu kadar hikaye dinleme, şarkı söyleme ve kukla oyunlarıyla anadillerini doğru bir şekilde kullanmaya, düşüncelerini ve duygularını açıkça ifade etmeye teşvik edilir.

OKUMA YAZMA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Okuma yazma hazırlık çalışmalarında çocukların ilkokul deneyimlerine temel oluşturacak çalışmalar yapılmaktadır. Bunlardan bazıları görsel algı ve dikkat çalışmaları, çizgi çalışmaları, sesleri hissetme çalışmalarıdır.

FEN VE MATEMATİK ÇALIŞMALARI

                                          fen Fen laboratuvarımızda çocuklarımızın bilimsel düşünmelerine, yaparak yaşayarak öğrenmelerine, gözlem ve deney yapma yeteneklerini, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerine  yönelik çalışmalar yapılır.

Sınıf öğretmenleri eşliğinde matematik eğitim hedefleri baz alınarak çocukların kavram gelişimlerini destekleyici çalışmalar, eğlenceli uygulamalarla yapılmaktadır. Bu çalışmalar ritmik sayma, eşleştirme, gruplama, benzerlik-farklılık, sıralama gibi bilişsel becerilerini destekleyecek etkinlikleri kapsamakta; eğlenceli oyunlarla  ve aktivitelerle çocuklarda matematiğe karşı ilgi uyandırmayı amaçlamaktadır.

SANAT ETKİNLİKLERİ

 sana anaokulu Yaratıcılık, grup bilinci oluşturabilme, özgün ürünler oluşturabilme gibi becerilerin yanı sıra birçok farklı sanat malzemesini ve tekniğini kullanarak motor becerilerinin gelişmesine ortam ve olanak sağlanır.

DRAMA ÇALIŞMALARI

                                             Drama çalışmaları ile öğrenciye hikaye canlandırma, pandomim ve kukla oyunları gibi teknikler ile başkalarının haklarına ve kurallara saygı duyma, empati kurma, arkadaş edinme, karar verebilme, mantıklı düşünme ve hareket etme, artan bir konsantrasyon ile çalışma gibi beceriler kazandırılır.

ZEP Atölye

                                      Hazırlık sınıflarında yapılan akıl zeka oyunları ve düşüme becerileri dersleri çocuklarda yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirmekle birlikte kaybetme, kazanma duygularıyla nasıl başa çıkacaklarını öğretir.

MÜZİK

Çocuklarda müziğe ilgi uyandırabilmek ve müzik aracılığıyla öğrenmelerini kolaylaştırabilmek amacıyla hem Türkçe hem İngilizce yapılan müzik dersleri programımızda önemli bir yer tutmaktadır.


BEDEN EĞİTİMİ

Beden eğitimi derslerimiz çocuklarımızın kendine güven duygularını geliştirir. Bu dersler bedensel gelişimlerinin yanı sıra ruhsal gelişimlerini de desteklemek açısından büyük önem taşımaktadır.


KODLAMA

                                         Anaokullarımızda hazırlık grupları itibari ile (5-6 yaş) Kodlama derslerimiz başlamaktadır.  Dersler sırasında öğrencelerimiz; temel komutları, yönlendirmeleri ve algoritmaları öğrenebileceği çeşitli materyaller kullanmakta ve etkinlikler yapmaktadır. Kodlama derslerimiz ile öğrencilerimizin analitik, matematiksel ve proje bazlı düşünme becerilerinin desteklenmesini; görsel, uzamsal algılarının geliştirilmesini; analiz, sıraya koyma ve değerlendirme becerisinin güçlendirilmesini ve takım ile birlikte çalışabilme yetilerini desteklemeyi amaçlamaktayız.

ROBOTİK

                                                Anaokulumuzda Robotik eğitimi hazırlık gurubumuzdan itibaren verilmektedir.

Anaokulu öğrencilerimize özel olarak “Eğlenirken öğrenme” ilkesine göre hazırlanan oyun destekli Robotik Kodlama eğitimi ile çocuklar,  sevimli robotları tasarlayacak, inşa edecek ve hareketlendirmektedir. Kendi hayal ettikleri robot figürlerini tasarlarken, elektronik dünyasının dili “kodlama yapmayı” öğrenmektedirler. Değişik eğlenceli oyunlarla ve materyallerle yapılan çalışmalar sonucunda çocukların mühendislik algıları oluşmakta ve gelişmektedir. Çocukların zeka gelişimine destek olacak bu eğitim aynı zamanda onların yaratıcılıklarına ve akademik başarılarına da katkı sağlamaktadır.

Robotik Kodlama Eğitimin çocuklar için kazanımları:

 • Analitik düşünce becerilerini geliştirmesi,
 • Bilgisayar dünyası ve Teknoloji ile tanışma
 • Mühendislik konusunda algının oluşması ve geliştirilmesi,
 • Bilgi işlemsel düşünme becerisi kazanma,
 • Görsel ve uzamsal algılarının geliştirilmesi,
 • Çok boyutlu düşünme becerisinin geliştirilmesi,
 • Akıl yürütme becerisinin gelişmesi
 • Analiz yapma, sıralı düşünme becerisi kazanma
 • Olaylara farklı bakış açılarından bakmayı öğrenme

DOĞA EĞİTİMİ

                                           kekik tanitim Anaokulumuzda öğrencilerimiz okulumuzun yanında bulunan orman ve dereye öğretmenleri eşliğinde haftalık periyotlarda inerek hem doğa ile iç içe eğitim almakta hem de doğanın korunması, doğa bilinci ve algısı, canlılar, canlı çeşitliliği gibi konularda yapılan etkinliklerle doğa farkındalığı kazanmaktadırlar.

“Tanıyan sever, seven ise korur.” felsefesi ile anaokulu öğrencilerimizin yaşayarak doğayı deneyimlemesi ve sevmesi sağlanmaktadır.Doğa etkinliklerinden elde edilen materyallerle sanat atölyelerimizde doğaya uygun etkinlik çalışmaları yapılarak öğrencilerimizin doğa algısı geliştirilmektedir.

DEĞERLER EĞİTİMİ


Değerler eğitimi, çocukların iletişim kurma becerilerini geliştirir. Derslerde kendilerini tanıtırken ve diyalog kurarken nelere dikkat etmeleri ve nelerden kaçınmaları gerektiği öğretilir. Eğitimin temel amacı çocuklara evrensel değerlerin önemini erken yaşta kavratmaktır.

Anaokulumuzda değerler eğitimi programımız haftalık belirli etik ve ahlaki değerler üzerinden ilerlemek ile birlikte öğrencilerimizin yaş grubu özellikleri dikkate alınarak belirli bir pedagojik sınır dahilinde ve çerçevede verilmektedir. Sevgi, hoşgörü, adalet ve yardımseverlik gibi temel değerlerin yer aldığı eğitim programında çocuklara çevre bilinci ve empati gibi kavramlar da öğretilmektedir.


İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ

                        dogada ingilizce Çocuklara yabancı dil öğretmenin en iyi yolu oyun ile öğretmektir. Çocuğun hayatı oyun üzerine kurulu olduğu için çocukla iletişim oyun ile olur. Oyunla birlikte, eğitim sürecinde ne kadar çok duyusuna hitap edilirse öğrenmek o kadar kolay ve kalıcı olur.

Anaokulumuzda yabancı dil eğitimini, alanında uzman Türk ve yabancı öğretmenler ile vererek edinim yoluyla dil öğrenimini destekliyoruz.

İngilizce-Türkçe paralel eğitim yapılacak olup, yöntem ve teknik olarak anaokulu temel programıyla eşgüdüm sağlanacak şekilde programlanmıştır. Programımız, çocuklarımızın yaş gruplarına özgü gelişim ve öğrenme özellikleri göz önüne alınarak, yaş gruplarına uygun oyun ve etkinliklerle öğrenmelerini amaçlar. Görsel, işitsel ve etkin öğrenmeye (yaparak ve yaşayarak öğrenme) dayanan oyun ve aktivitelerde İngilizce iletişim aracı olarak kullanılmakta, soyut kavramlar yerine çocuklarımızın kendi yaşantılarından hareket edilerek, yabancı dil anlamlı bir bütün halinde sunulmaktadır. Böylece çocuklarımız İngilizceyi doğal ortamlarında hikayeler, şarkılar, resimli kartlar, oyunlar, hareketler ve çeşitli etkin öğrenme aktiviteleri yardımıyla yaşayarak ve eğlenerek öğrenmektedirler. Kelimeler ve cümle kalıpları; hikayeler, dramatizasyon, şarkılar, oyunlar ve hareketli aktivitelerle öğretilir. Böylece çocuklar İngilizceyi öğrenirken ve pekiştirirken, aynı zamanda fiziksel ve sosyal becerilerini de geliştirirler.