ÜZE (Üstün Zekalılar Enstitüsü)

Doku Koleji

ORTAOKUL
ORTAOKUL

ÜZE (Üstün Zekalılar Enstitüsü)

-Üstün Zekalılar Enstitüsü tüm dünya ve ülkemiz için değerli bir kaynak olan üstün zekalı çocukların tanılanmasına, sosyal, duygusal ve zihinsel ihtiyaçlarının karşılanmasına, potansiyellerini gerçekleştirmelerine ve geleceğin topluma faydalı, başarılı yetişkinleri olmalarına yardımcı olmayı ilke edinmiş bir kurumdur.

-ÜZE’nin okulumuza katacağı kurumsal destek sayesinde öğrencilerimiz hangi alanda potansiyellerinin yüksek olduğunu keşfederek görsel sanatlar, bilişim, uzay, benmaker, müzik vb. alanlarda yapmış olduğumuz özel atölye odalarında kendilerini keşfedebilirler.

-Tecrübeli eğitim danışmanlığı sayesinde Üstün Potansiyelli ve Üstün Zekalı çocuklara ulaşma ve topluma kazandırma konusunda kurumumuza destek verip Bursa’da bu konuda yetkin bir kurum olmamızı sağlayacaktır.

ORTAOKUL
ORTAOKUL

Araştıran, inceleyen, sorgulayan ve üreten bireylere, Doku Ortaokulu

İletişim

0-3 Yaş Grubu Bebekler ve Çocuklara Eğitim Programları
- Çocuklar için güvenli, ilgi çekici ve de destekleyici bir ortam sağlanır.
- Çocuklar, kendilerine ve dünyaya güvenmeleri için teşvik edilir.
- Yeni açığa çıkan motor becerilerine güvenmeleri sağlanır.
- Kaba motor koordinasyonunu, ince motor becerilerini ve de dil becerilerini geliştirici eğitimler verilir.
- Günlük işlerinde bağımsız olma fırsatı verilir.

3-6 Yaş Grubu Eğitim Programları
- İşlevsel bağımsızlığın, sebatın ve de duygularını kontrol etme, düzenleme becerilerinin gelişmesi teşvik edilir.
- Saygılı ve açık iletişim kurması ve sosyal gelişimi desteklenir.
- Duyusal algının, okuryazarlık ve matematik anlayışının gelişmesi için; çeşitli materyaller, eğitim programı dahilinde bulunur.
- Özgüvenli ve yaratıcı bir kendini ifade etme becerisi oluşturmak için, yaratıcı keşiflere yer verilir.
6-12 Yaş Grubu Eğitim Programları
- Çocuğun, ilgi alanlarının desteklendiği ve de yönlendirildiği bir eğitim programı düzenlenir.
- Çocuğu; yaşadığı toplumdaki, kültürdeki ve de doğal hayattaki rolünü anlaması için teşvik edici etkinler uygulanır.
12-15 Yaş Grubu Eğitim Programları
- Gençlere, kendi ile ilgili daha derin bir anlayışa sahip olması adına; destek verilir.
- Akademik bilgilerini uygulaması için ortamlar sunulur.
- Kendini ifade etmenin, gerçek benliğine güvenmenin ve de insanlar arası ilişkilerinin geliştirilmesine vurgu yapıcı etkinlikler düzenlenir.
Bursa Montessori eğitimi içerisinde oluşturulan sınıflar, her çocuğun; kendi öz bireysel gücünü ve ilgi alanlarını dikkate almaktadır. Her çocuğun içindeki öz gücünü keşfederek, beslemek; eğitimin temel amacını oluşturmaktadır.