Renzulli Learning System

Doku Koleji

ORTAOKUL

Renzulli Learning System

--“Çocukların zeka ve yetenek alanlarını nasıl geliştirebiliriz?” “Var olan potansiyellerini nasıl en yüksek seviyeye taşıyabiliriz?” sorularını temel alan eğitim programıdır.

-Renzulli Öğrenme Sistemi bilgisayar üzerinden online olarak, İngilizce’yi amaç değil araç olarak kullanan, çocuğunuza özel hazırlanmış bir eğitim programıdır. Öğrenciye sunulan ölçeklerle her öğrenci için özel program oluşturulur.

-Renzulli Öğrenme Sistemi ile 35.000 zenginleştirilmiş aktivite 156 eğitim paketi içerisinden sistem öğrencinin profiline en uygun olanlar seçilip öğrenci kullanımına sunuyor.

-Bu sistem sayesinde öğrenci öğrenmesi gereken konuyu aktivitelerle, farkında olmadan, zorlanmadan içselleştiriyor.

ORTAOKUL
ORTAOKUL

Araştıran, inceleyen, sorgulayan ve üreten bireylere, Doku Ortaokulu

İletişim

0-3 Yaş Grubu Bebekler ve Çocuklara Eğitim Programları
- Çocuklar için güvenli, ilgi çekici ve de destekleyici bir ortam sağlanır.
- Çocuklar, kendilerine ve dünyaya güvenmeleri için teşvik edilir.
- Yeni açığa çıkan motor becerilerine güvenmeleri sağlanır.
- Kaba motor koordinasyonunu, ince motor becerilerini ve de dil becerilerini geliştirici eğitimler verilir.
- Günlük işlerinde bağımsız olma fırsatı verilir.

3-6 Yaş Grubu Eğitim Programları
- İşlevsel bağımsızlığın, sebatın ve de duygularını kontrol etme, düzenleme becerilerinin gelişmesi teşvik edilir.
- Saygılı ve açık iletişim kurması ve sosyal gelişimi desteklenir.
- Duyusal algının, okuryazarlık ve matematik anlayışının gelişmesi için; çeşitli materyaller, eğitim programı dahilinde bulunur.
- Özgüvenli ve yaratıcı bir kendini ifade etme becerisi oluşturmak için, yaratıcı keşiflere yer verilir.
6-12 Yaş Grubu Eğitim Programları
- Çocuğun, ilgi alanlarının desteklendiği ve de yönlendirildiği bir eğitim programı düzenlenir.
- Çocuğu; yaşadığı toplumdaki, kültürdeki ve de doğal hayattaki rolünü anlaması için teşvik edici etkinler uygulanır.
12-15 Yaş Grubu Eğitim Programları
- Gençlere, kendi ile ilgili daha derin bir anlayışa sahip olması adına; destek verilir.
- Akademik bilgilerini uygulaması için ortamlar sunulur.
- Kendini ifade etmenin, gerçek benliğine güvenmenin ve de insanlar arası ilişkilerinin geliştirilmesine vurgu yapıcı etkinlikler düzenlenir.
Bursa Montessori eğitimi içerisinde oluşturulan sınıflar, her çocuğun; kendi öz bireysel gücünü ve ilgi alanlarını dikkate almaktadır. Her çocuğun içindeki öz gücünü keşfederek, beslemek; eğitimin temel amacını oluşturmaktadır.