şehrin içinde doğa
ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishTurkish

ORTAOKUL

ORTAOKUL

Olumlu disiplin anlayışı ve ezberden uzak yaratıcı öğrenme ortamları ile Doku Koleji Ortaokulu, öğrencilerine kendilerini en doğru şekilde ifade edebilmelerine olanak sunan, farkındalık kazanarak kendi yeteneklerini keşfetmelerini ve hedefler belirleyebilmelerini sağlayan, koç öğretmenlik sistemi ile bunu destekleyen bir program sunmaktadır.

Akademik müfredattın çeşitlendiği ve branşlaşmanın güçlendiği bu dönemde öğrenciler ulusal ve uluslararası alanlarda akademik, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere de yönlendirilmektedir.

Öğrencilerimizin; temel demokratik değerlerle donanmış, insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, eleştirel düşünen, yaratıcı, doğru karar veren, sosyal katılım becerileri gelişmiş, bilimsel bilgi üretme yöntemlerini kavramış, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen insanlar olarak yetişmeleri temel hedeflerimizdir.

Bu hedefler doğrultusunda:

  • Her öğrencinin birey olarak kendine özgü olduğunu kabul eden
  • Bilgi, kavram, değer ve becerilerin gelişmesini sağlayarak, öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutan
  • Öğrencileri düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendiren
  • Öğrencilerin toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını amaçlayan
  • Her öğrenciye ulaşabilmek için öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerindeki çeşitlilikleri ve farklılaştırmaları dikkate alan
  • Öğrencilerin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle etkileşim kurmasına olanak sağlayan
  • Öğrenme ve öğretme süreçlerinin akışı içerisinde ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre hareket eden bir sistem oluşturmakta ve geliştirmekteyiz.

Öğrenciler, anadili İngilizce olan eğitimciler ve Türk yabancı dil öğretmenleriyle birlikte çalışmaktadır.

Trinity College’dan yararlandığımız en etkili materyal ve eğitim sisteminin etegrasyonu ile sınıflarımızda daha etkili bir öğrenme modelini benimsiyoruz.

Derslerimiz maincourse ve skills (speaking) olmak üzere ikiye ayrılır. Maincourse derslerinde dilbilgisi, okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya bir bütün olarak yaklaşırken, skills müfredatı ile hedefimiz öğrencilerimizin dil yeterliliklerini performansa dökmelerini sağlamak ve pratik yaparak dil öğrenme korkularını ortadan kaldırmaktır.

DANIŞMANLIK SİSTEMİ

Danışmanlık Sistemi, eğitim ortamında bir koç ve öğrenci arasında kurulan, öğrencinin gelişimini destekleme amaçlı bir güç birliğidir. Öğrencinin; kendini tanımasını, kendisinde geliştirebileceği alanlarla ilgili hedefler belirlemesini, öğrenme becerilerini kazanmasını, amaçlamaktadır.

Ortaokul öğrencilerimizin, denemeleri, konu tarama testleri, ödevleri, kitap okumaları, sosyal-duygusal gelişimleri gibi her konuda onlara rehberlik eden ve destekleyen danışman öğretmenlerimiz, haftalık takip sistemiyle öğrencilerimiz ile birebir görüşmeler de yaparak süreci birlikte yürütmektedirler.

MİNDLAB

Mind Lab düşünce oyunlarını kullanarak çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve etik becerilerini ve buna bağlı olarak da yaşam becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim metodudur. Bu metotla düşünce oyunları kullanılarak çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve etik becerilerinin gelişimi desteklenir.

STEAM PROJELERİ

Steam, çalışmaları öğrencilerin hayata hazır hale gelmelerini sağlarken, bunun neticesinde karşılaştığı zorluklarda problem çözme becerisini kullanan, herhangi bir durum karşısında soru sormayı bilen ve aldığı cevaplara göre adımlarını atabilen, analiz yaparak doğru sonuçlara ulaşan bireyler haline gelmelerini de amaçlamaktadır.

Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik alanlarının atölye (Ahşap, Kodlama, Robotik, Sanat) ve derslerle aktive edilip öğretmenlerimizin, mentorlüğünde bireysel ve grupsal çalışmalar ortaya çıkarılmaktadır.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Drama ve Değerler eğitimi derslerimizde de çokça ele aldığımız “paylaşma, merhamet, yardımlaşma, sorumluluklar, özen vb” gibi etik değerlerin yaparak yaşayarak öğrenilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple gerek ders konuları ve etkinlikleri gerekse belirli günler ve projeler kapsamında öğrencilerimizin takım çalışması halinde sosyal konulara da ilgi duymaları için yıl içerisinde çeşitli kampanyalarla onları hayata hazırlıyoruz.   

Öğrencilerimizin sürece sadece maddi açıdan değil fikirleri, el yapımı etkinlikleri ile de katılıp emeklerinin gücünün farkına varmaları için yürütülen kampanya ve projelerde sürecin içinde bizzat yer almalarını sağlıyoruz.

SCIENCE AND EXPERIMENT Deney sırasında deneyimleyerek öğrenen çocuklarda merak duygusu, soru sorma, öğrenme ve keşfetme isteği artar. Fen, deney ve bilim etkinlikleri ile çocukların çevreye ve doğaya karşı duyarlılığı ve sorumluluk duyguları fazlalaşarak yaparak öğrenmesi kolaylaşır. Tüm bu çalışmalarla öğrenciler, temel bilimsel süreçleri, gözlemler, sınıflarlar, verileri kaydedip ölçüm yaparlar, uzay/zaman ilişkilerini ve sayıları kullanarak sonuç çıkarma ve tahmin yapmayı edinirler.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMELER

Haftalık ve aylık periyotlarda yapılan konu tarama testleri ve Türkiye geneli denemelerle öğrencilerimizin konu ve kazanım değerlendirmeleri objektif ölçütlerle yapılmaktadır. Bu ölçütlerden edinilen raporlar, öğrencilerimiz ve velilerimiz ile paylaşılarak gerekli çalışmalar danışman ve branş öğretmenler tarafından planlanır ve sonraki süreçte işe koşulur.

Danışman ve rehber öğretmenler tarafından haftalık olarak öğrencilerimizin bireysel çalışmaları (Kitap okuma, ödev yapma, soru çözümü vb) incelenir ve her öğrencilerimizle birebir görüşülerek gerekli yönlendirmeler yapılıp hedefler çizilir.

Öğrencilerimiz, tüm bunlara ek olarak 7.sınıftan itibaren uygulanan etütler ile lgs ye daha aktif bir şekilde hazırlanmaktadır.

GEZİLERİMİZ

Programlı gözlemlerle, öğrencilerin doğru genellemelere ulaşmalarını, zihinlerindeki bilgileri genişletip yeniden yapılandırmalarını ve böylece daha doğru ve daha hızlı öğrenmelerini sağlayarak; olayları kişileri, doğal koşulları içinde tanıma, bu kişilerin sorunlarını kavrama, eleştirel düşünme yeteneğini geliştirme, kişilere ve olaylara nesnel ölçümlerle yaklaşma, sorumluluk duygusu gibi önemli beceriler kazandırmayı hedeflediğimiz geziler hedeflemekteyiz.

Bu sebepler her yıl öğrencilerimizin sınıf düzeylerine göre farklılık oluşturacak şekilde çocukların araştırma yapma, basit veri toplama yöntemlerini kullanma, topladıkları verilerden sonuç çıkarma, çıkardığı sonuçları yorumlama ve problem çözme becerilerini geliştirecek aynı zamanda tarihi, kültürel ve eğlenceli okul dışı şehir içi ve dışı geziler planlanmaktadır.   

DOKU KARNE 

Sınıf öğretmenlerimiz ve branş öğretmenlerimizin bireysel olarak hazırladıkları, öğrencilerin girdikleri tüm dersleri ve bu derslerdeki becerilerini kapsayan fakat not sistemine dayanmayan öğretmen görüşü içeren, okulumuza özel karne oluşturup her dönem sonunda öğrencilerimize vermekteyiz.

Doku karne, içerisinde yer alan atölye ve ana dersler, İngilizce ve Rehberlik bölümü ile öğrencilerimizin edindiği ya da desteklenmesi ile ilerleyecek noktalara değinilerek velilerimize dönem içinde yapılan raporlamalara ek genel bir rapor çıkarılarak karne haline getirilir. 

Ayrıca Doku Karne tüm dönem boyunca yapılan atölye çalışmaları ile de bilgi içerir.

ATÖLYE DERSLERİ     AKIL OYUNLARI ROBOTİK KODLAMA AHŞAP (BEN MAKER) ASTRONOMİ-DOĞA-DENEY-BİLİM