info@bursadokukoleji.com
şehrin ilk montessori okulu!..
ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishTurkish

ORTAOKUL

Doku Koleji Ortaokulu

21.yüzyıl müfredatını, kendini yenileyen esnek eğitim ve ilerlemeci öğrenme anlayışı ile harmanlayan Doku Okulları, her geçen yıl sayısı artan öğrencileri, teknoloji ve eğitim merkezleri, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile yaptığı çalışma ve işbirlikleri ile Bursa ilimizin ve Türkiye’mizin göz bebeği bir kurum olma yolunda ilerlemektedir.

 

Doku Ortaokulu eğitim programında yenilikçi ve etkin öğrenme yaklaşımı ile harmanlanmış çağdaş bir müfredat takip edilmektedir.

 

Olumlu disiplin anlayışı ve ezberden uzak yaratıcı öğrenme ortamları ile Doku Koleji Ortaokulu, öğrencilerine kendilerini en doğru şekilde ifade edebilmelerine olanak sunan, farkındalık kazanarak kendi yeteneklerini keşfetmelerini ve hedefler belirleyebilmelerini sağlayan bir program sunmaktadır.

Akademik müfredattın çeşitlendiği ve branşlaşmanın güçlendiği bu dönemde öğrenciler ulusal ve uluslararası alanlarda akademik, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere de yönlendirilmektedir.

Eğitimde inovasyon ve öncülük misyonuyla kurulan Doku Koleji, Üstün Zekalılar Enstitüsünün eğitim koordinatörlüğü ve danışmanlığında çalışmalarını yürütmekte ulusal ve uluslararası pek çok alanda öğrencilerine yeni ve farklı deneyimler sunmaktadır.

 

Doku Koleji Ortaokulu, tecrübeli, donanımlı akademik ve idari kadrosuyla öğrencilerimizin içindeki gerçek yeteneği ve potansiyeli keşfetmeyi ve geliştirmeyi kendine görev edinmiştir.

 

Eğitimde çok kısa bir zaman içinde büyük atılımlar ve yatırımlar yapan Doku Koleji Ortaokulu öğrencilerine en iyi öğrenme ortamları sunarken aynı zamanda onların sosyo-kültürel açıdan gelişmelerine, araştırmacı, sorgulayan, çözüm üreten, topluma ve çevreye karşı sorumlu, her türlü pozitif değişime uyum gösteren, özgüveni tam ve kendini ifade edebilme özgürlüğü, yeteneği yüksek dünya vatandaşları olarak yetişmelerini amaçlar.

Doku Koleji Ortaokulu Renzulli Learning System’i Türkiye’de uygulamaya geçiren ilk 3 okuldan birisi olarak okul geneli zenginleştirme çalışmalarını uluslararası entegresyonun bir parçası olarak yürütmektedir.

 

 

Aynı zamanda NASA çalışmalarına dayanan, en son teknoloji ürünü NASA Patent Konseyi onaylı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorununa karşı geliştirilen ilaçsız eğitimsel programı Playattention’u Türkiye’de uygulamaya geçiren ilk iki okuldan birisi olarak eğitimlerini sürdürmektedir.

 

Öğrencilerine sunduğu ders çeşitliliği bakımından Türkiye’deki okullar arasında ilk sırada yer alan Doku Koleji çeşitliliğe kucak açan, farklılıkların tanındığı, takdir ve teşvik edildiği öğrenme ortamları sunmaktadır.

Doku Koleji, öğrencilerin bu çok yönlü gelişim ve deneyim fırsatları ile tanışmalarını, tutkularını beceriye dönüştürmelerini uyguladığı programlar ve kullanılan son teknoloji sistemler ile yürekten desteklemektedir.

 

“Meraklı çocuklardan

sorumlu bireylere

etkileyici bir dönüşüm

yolculuğu”

 

Özel Bursa Doku Koleji Ortaokulu; ulusal ve küresel ölçekte ortaya çıkan değişim ve gelişmeleri eğitim programına yansıtmayı bir vizyon olarak benimsemiştir.

Öğrencilerimizin; temel demokratik değerlerle donanmış, insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, eleştirel düşünen, yaratıcı, doğru karar veren, sosyal katılım becerileri gelişmiş, bilimsel bilgi üretme yöntemlerini kavramış, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen insanlar olarak yetişmeleri temel hedeflerimizdir.

Bu hedefler doğrultusunda:

 • Her öğrencinin birey olarak kendine özgü olduğunu kabul eden
 • Öğrencilerin gelecekteki yaşamlarına ışık tutarak, bireylerden beklenen niteliklerin geliştirilmesine duyarlılık gösteren
 • Bilgi, kavram, değer ve becerilerin gelişmesini sağlayarak, öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutan
 • Öğrencileri düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendiren
  •Öğrencilerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesini amaçlayan
  •Öğrencilerin haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren bireyler olarak yetişmesini önemseyen
  •Öğrencilerin toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını amaçlayan
 • Öğrencilerin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle etkileşim kurmasına olanak sağlayan
  • Her öğrenciye ulaşabilmek için öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerindeki çeşitlilikleri ve farklılaştırmaları dikkate alan
 • Öğrenme ve öğretme süreçlerinin akışı içerisinde ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre hareket eden bir sistem oluşturmakta ve geliştirmekteyiz.

 

Aylık ve haftalık yapılan konu tarama testleri ve deneme sınavları ile öğrencilerin akademik analizleri yapılarak çıkarılan raporlar doğrultusunda öğrencilerimizi etüde alarak gerekli takviye ve ilerleme çalışmaları yapılmaktadır.

Öğrencilerimizin her birinin akademik ve duygusal-sosyal durumunu birer birey oldukları ve farklılıkları olduğu gerçeğini unutmadan bireysel olarak ele almaktayız.

Ödevlendirme sistemimizde de bu bireysellik ön planda olmaktadır. Her öğrencinin ihtiyacına göre gerekli ödev ya da etkinlikler verilmekte varsa eksiklikler giderilmekte ya da ilerlemesi gereken öğrenciler bekletilmeden ilerlemesinin önü açılacak şekilde koç ve diğer öğretmenlerimiz tarafından yönlendirilmektedir.

Hafta sonu açılan etütlerle öğrenciler, koç öğretmelerinin yönlendirmesi ile gruplar halinde ek ders çalışmaları yapmaktadır.