şehrin içinde doğa
ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishTurkish

İLKOKUL

İLKOKUL

İlkokul; çocuğun kendini mutlu ve güvende hissettiği, öğrenmekten keyif aldığı, duygusal ve sosyal gelişiminin sağlandığı aidiyet hissiyle gidilen bir yer olmalıdır. Öğrenilenlerin kalıcı ve yaşamla ilişkili olması, değerler ve beceriler üzerine inşa edilmesi temel eğitimimizin önceliğidir.

Okulumuz, güçlü bir akademik program ile zenginleştirilmiş ders içi ders dışı etkinlikler sunarak öğrencilerimize kendilerini farklı yönlerden (akademik, sosyal, fiziksel ve duygusal olarak) geliştirebilecekleri fırsatlar ve deneyimler sunar. Ayrıca, merak etmeyi ve keşfetmeyi teşvik eden öğrenme ortamları ve kaynakları sağlar.

Okulumuzda klasik bir müfredat değil zengin bir Doku müfredatı uygulanır. Bu müfredat oluşturulurken de öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınarak 5 duyu organına hitap eden etkinlik ve atölye projeleri ile desteklenen eğitim çalışmalarının yer alması en önemli noktalardan biridir.

DİL EĞİTİMİ

 Öğrenciler, anadili İngilizce olan eğitimciler ve Türk yabancı dil öğretmenleriyle birlikte çalışmaktadırlar.

TrinityCollege’dan yararlandığımız en etkili materyal ve eğitim sisteminin entegrasyonu ile sınıflarımızda Avrupa Dil Standartlarına uygun bir öğrenme modelini benimsiyoruz.

Programımız, çocuklarımızın yaş gruplarına özgü gelişim ve öğrenme özellikleri göz önüne alınarak, oyun ve etkinliklerle öğrenmelerini amaçlar. Görsel, işitsel ve etkin öğrenmeye (yaparak ve yaşayarak öğrenme) dayanan oyun ve aktivitelerde İngilizce iletişim aracı olarak kullanılmakta, yabancı dil anlamlı bir bütün halinde sunulmaktadır.         Böylece çocuklarımız, İngilizceyi doğal ortamlarında hikayeler, şarkılar, resimli kartlar, oyunlar, hareketler ve çeşitli etkin öğrenme aktiviteleri yardımıyla yaşayarak ve eğlenerek öğrenmektedirler. Kelimeler ve cümle kalıpları; hikayeler, dramatizasyon, şarkılar, oyunlar ve hareketli aktivitelerle öğretilmektedir.

Yıl içerisinde belirli periyotlarda yapılan online sınavlar ile öğrencilerimizin dil gelişimleri takip edilerek raporlanmaktadır. Bu raporlar doğrultusunda da bireysel desteklenme ve sınıf içi etkinlikler planlanmaktadır.

Düzenli olarak okutulan İngilizce hikaye kitapları ve yaş gruplarına uygun olarak seçilen İngilizce film-animasyonlarla öğrencilerin dili edinim yolu ile öğrenmeleri sağlanmaktadır.

Yılsonunda gerçekleştirilen “Dil Portfolyosu” ile öğrencilerimizin ailesi ile birlikte kendi gelişimini gözlemlemesini, yıl boyunca yaptığı çalışmalarla onur duyarak öz saygısını artırmasını, öğrenme gücünün farkına varmasını ve sonucu değil süreci değerlendirmesine destek sağlıyoruz.

P4C UYGULAMALARI

Anaokulu öğrencilerimizin kendilerine yöneltilen sorular sayesinde farklı düşünmelerini sağlayan, felsefi araştırmanın dersin merkezinde olarak kabul edildiği öğretme ve öğrenmeye dayalı bir metot ile yaratıcı okuma ve P4C çalışmaları yürütülmektedir.

Anaokulu yaş grubuna uygun olarak özenle seçilip oluşturulan kütüphanedeki kitaplarla, farklı görsel ve materyallerle P4C desteklenerek çocukların farklı bakış açısı kazanmaları sağlanmaktadır.

OKUMA BECERİSİ

Okuma kültürünün gelişmesi ve alışkanlığa dönüşmesi ve okumanın sevilen bir etkinlik haline gelmesi için öğrencilerimizi kitaplarla buluşturma etkinlikleri düzenlemekteyiz. Yapılan etkinliklerde öğrencilerle birlikte okunan ve analiz edilen kitapların içeriğine uygun şekilde etkinlikleri de yapılarak çocukların hayal dünyalarını geliştirmekle birlikte kitaplarla eğlenmelerini sağlayarak onları dost olarak görmelerine olanak ve ortam oluşturmaktayız. Haftalık okunan kitaplarla öğrencilerimizin fikir ve duygularını destekleyerek onlara okudukları kitaplara yeni isimler bulmalarını, kapak tasarımlarını değiştirmelerini ve kahramanlar eklemelerini sağlayarak üretmenin hazzını yaşamalarını desteklemekteyiz. 

SCIENCE AND EXPERIMENT

Deney sırasında deneyimleyerek öğrenen çocuklarda merak duygusu, soru sorma, öğrenme ve keşfetme isteği artar. Fen, deney ve bilim etkinlikleri ile çocukların çevreye ve doğaya karşı duyarlılığı ve sorumluluk duyguları fazlalaşarak yaparak öğrenmesi kolaylaşır.

Tüm bu çalışmalarla öğrenciler, temel bilimsel süreçleri, gözlemler, sınıflarlar, verileri kaydedip ölçüm yaparlar, uzay/zaman ilişkilerini ve sayıları kullanarak sonuç çıkarma ve tahmin yapmayı edinirler.

MİNDLAB

Mind Lab düşünce oyunlarını kullanarak çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve etik becerilerini ve buna bağlı olarak da yaşam becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim metodudur.

Bu metotla düşünce oyunları kullanılarak çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve etik becerilerinin gelişimi desteklenir.

PASS BECERİSİ

Doku koleji olarak ana amaçlarımızdan biri de öğrenme sürecine bilimsel yaklaşıp öğrencilerimizin bilişsel alanlarını destekleyerek öğrenme performanslarını yükseltmektir. Bu nedenle okulumuzda öğretim modelimizin önemli bir parçası da“PASS Teorisi” yaklaşımından oluşur.

PASS Teorisi;  “Planlama” (Planning), “Dikkat” (Attention), “Ardıllık” (Successive),  ve “Eş Zamanlılık” (Simultaneous) bilişsel işlemlerinden oluşmaktadır. Bu dört bilişsel işlem öğrenmenin yapı taşlarını oluşturmaktadır. PASS’in tüm alanları karşılıklı olarak birbirlerine bağlıdır. Fakat her birinin kendine özgü amaçlara ulaşmak için gerçekleştirdiği bilişsel işlemleri vardır.

Pass teorisine uygun olarak planlanan ders ve konu içerikleri ile öğrencilerimizin zihinsel becerileri desteklenir.

PROFİL ANALİZ TESTİ (PAT)

Profil Analiz Testi (PAT), öğrencilerin ders içi konuları sağlıklı bir şekilde öğrenebilmeleri için ihtiyaç duydukları algılama, dikkat, mantık, işlem becerisi ve akıl yürütme gibi temel konulardaki düzeylerini ölçen ve çıkan sonuçları geliştirmek için metotlar sunan bir uygulamadır.

Kullandığımız PAT kitapları ile öğrencilerin 5 alandaki becerilerini geliştirmekte ve yıl içinde yaptığımız testler ile çıkan raporlara göre öğrenci analizleri ve bireysel öneriler sunarak sürece devam etmekteyiz.

Her öğrenci için özel çıkan rapor ve öneriler velilere sunularak öğretmenler tarafından analiz edilip sonraki süreçlerde öğrencilere göre farklı ders etkinlikleri tasarlanarak öğrencinin geliştirmesi gereken yönler desteklenmektedir.

STEAM PROJELERİ

Steam, çalışmaları öğrencilerin hayata hazır hale gelmelerini sağlarken, bunun neticesinde karşılaştığı zorluklarda problem çözme becerisini kullanan, herhangi bir durum karşısında soru sormayı bilen ve aldığı cevaplara göre adımlarını atabilen, analiz yaparak doğru sonuçlara ulaşan bireyler haline gelmelerini de amaçlamaktadır.

Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik alanlarının atölye (Ahşap, Kodlama, Robotik, Sanat,Matematik) ve derslerle aktive edilip öğretmenlerimizin, mentorlüğünde bireysel ve grupsal çalışmalar ortaya çıkarılmaktadır.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Drama ve Değerler eğitimi derslerimizde de çokça ele aldığımız “paylaşma, merhamet, yardımlaşma, sorumluluklar, özen vb” gibi etik değerlerin yaparak yaşayarak öğrenilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple gerek ders konuları ve etkinlikleri gerekse belirli günler ve projeler kapsamında öğrencilerimizin takım çalışması halinde sosyal konulara da ilgi duymaları için yıl içerisinde çeşitli kampanyalarla onları hayata hazırlıyoruz.  

Öğrencilerimizin sürece sadece maddi açıdan değil fikirleri, el yapımı etkinlikleri ile de katılıp emeklerinin gücünün farkına varmaları için yürütülen kampanya ve projelerde sürecin içinde bizzat yer almalarını sağlıyoruz.

SANAT VE SPOR

Drama, Görsel Sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi gibi derslerle temel jimnastik becerisi,farklı spor alanlarını tanıma ve estetik algı kazanma, görsel-uzamsal becerileri geliştirme, geri dönüşüme dikkat çekme, müzik aletlerini tanıma, ritim çalışmaları yapma, doğada sanat ve spor uygulamalarında bulunma imkanı edinen öğrencilerimizin kendini ifade edebilme becerisini geliştirirken aynı zamanda hayal etme ve bu hayalini somut şekilde ifade edebilme, özgüven, ince motor, el-göz koordinasyonu, odaklanma, yaratıcı düşünebilme gibi becerilerinin de gelişimine destek olmaktayız.  Bu alanlarda özel ve farklı becerileri olan öğrencilerin velilerine bilgilendirme yapılarak desteklenmeleri konusunda rehberlik edilir. Hafta sonu açılan kulüplerle öğrencilerimiz, sanat, spor, bilim alanındaki farklı branşlarda ilerleme imkanı yakalar.

GEZİLERİMİZ

Geziler çocuklara; olayları kişileri, doğal koşulları içinde tanıma, bu kişilerin sorunlarını kavrama, eleştirel düşünme yeteneğini geliştirme, kişilere ve olaylara nesnel ölçümlerle yaklaşma, sorumluluk duygusu gibi önemli beceriler kazandırır.

Bu sebepler her yıl öğrencilerimizin yaş gruplarına göre farklılık oluşturacak şekilde çocukların araştırma yapma, basit veri toplama yöntemlerini kullanma, topladıkları verilerden sonuç çıkarma, çıkardığı sonuçları yorumlama ve problem çözme becerilerini geliştirecek aynı zamanda tarihi, kültürel ve eğlenceli okul dışı gezi ve etkinlikler planlanmaktadır.   

DOKU KARNE 

Sınıf öğretmenlerimiz ve branş öğretmenlerimizin bireysel olarak hazırladıkları, öğrencilerin girdikleri tüm dersleri ve bu derslerdeki becerilerini kapsayan fakat not sistemine dayanmayan öğretmen görüşü içeren, okulumuza özel karne oluşturup her dönem sonunda öğrencilerimize vermekteyiz.

Doku karne, içerisinde yer alan atölye ve ana dersler, İngilizce ve Rehberlik bölümü ile öğrencilerimizin edindiği ya da desteklenmesi ile ilerleyecek noktalara değinilerek velilerimize dönem içinde yapılan raporlamalara ek genel bir rapor çıkarılarak karne haline getirilir. 

Ayrıca Doku Karne tüm dönem boyunca yapılan atölye çalışmaları ile de bilgi içerir.

ATÖLYE DERSLERİ    DRAMA AKIL OYUNLARI ROBOTİK KODLAMA AHŞAP (BEN MAKER) ASTRONOMİ-DOĞA-DENEY-BİLİM