info@bursadokukoleji.com
şehrin ilk montessori okulu!..
ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishTurkish

İLKOKUL

 Doku Koleji İlkokulu

 

İlkokul; çocuğun kendini mutlu ve güvende hissettiği, öğrenmekten keyif aldığı, duygusal ve sosyal gelişiminin sağlandığı aidiyet hissiyle gidilen bir yer olmalıdır. Öğrenilenlerin kalıcı ve yaşamla ilişkili olması, değerler ve beceriler üzerine inşa edilmesi temel eğitimimizin önceliğidir.

 

Okulumuz; öğrencilerin kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı sorular sorarak, bağlantılar kurarak, varsayımlarda bulunarak ve varsayımlarını test ederek, denemeler yaparak, riskler alarak, hatalardan ders çıkartarak, birlikte öğrenerek keşfettikleri ve severek geldikleri bir öğrenme ortamıdır.

Okulumuz, güçlü bir akademik program ile zenginleştirilmiş ders içi ders dışı etkinlikler programları sunarak öğrencilerimize kendilerini farklı yönlerden (akademik, sosyal, fiziksel ve duygusal olarak) geliştirebilecekleri fırsatlar ve deneyimler sunar. Ayrıca, merak etmeyi ve keşfetmeyi teşvik eden öğrenme ortamları ve kaynakları sağlar.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını en etkin bir şekilde farklılaştırarak ve zenginleştirerek uygulayan okulumuzda planlamaya, öğretime ve ölçme değerlendirmeye okulumuzun misyonu ve öğrenme ilkeleri ile birlikte, Doku felsefesi ve pedagojisi yön verir.ÜzeOkulumuzda temel öğretim yaklaşımı, öğrenci merkezli ve sorgulama yoluyla öğrenmedir. Bu doğrultuda, öğretmenlerimiz Üstün Zekalılar Enstitüsü desteğiyle ve koordinatörlüğü ile anlamlı, ilgi çekici, zorlu ve zevkli öğrenme deneyimleri tasarlarlar. Öğrenmeyi desteklemek amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerini web 2.0 araçlarını yaygın bir şekilde derslerine entegre ederler. Ayrıca, dersleri ve ödevleri öğrencilerin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları doğrultusunda farklılaştırırlar.

Okulumuzda klasik bir müfredat değil zengin bir Doku müfredatı uygulanır. Bu müfredat oluşturulurken de öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınarak 5 duyu organına hitap eden etkinlik ve atölyesel projelerle desteklenen eğitim çalışmalarının yer alması birinci önceliğimizdir.

Üstün potansiyelli öğrencilerin 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren okulumuzda özel olarak destekleneceği imkânlar, materyaller, mekânlar ve sınıflar açılacaktır.

 

Okulumuzda ölçme-değerlendirme öğretim ve öğrenmenin vazgeçilmez bir unsurudur. Ölçme-değerlendirme uygulamalarımızda, sürece ve ürüne eşit önem gösteririz. Çok çeşitli araçların ve stratejilerin kullanıldığı ön değerlendirmeler, süreç değerlendirmeleri ve sonuç değerlendirmeleri ile öğrencilerin öğrenmelerini süreç boyunca takip eder, onlara ve diğer paydaşlara öğrenme süreci hakkında düzenli olarak geri bildirim veririz.

Okulumuzda öğretim ve öğrenme disiplinler üstüdür. Öğrenciler konu ve kavramları disiplinler üstü üniteler aracılığıyla öğrenirler. Bunun yanında, okul içinde ve dışında hayatın her alanında kullanılabilecek bir dizi disiplinler üstü beceri edinirler ve uygularlar (sosyal beceriler, iletişim becerileri, düşünme becerileri, araştırma becerileri ve öz yönetim becerileri.) İlaveten, öğrenmeye, insanlara ve çevreye karşı olumlu olmalarını sağlayan Doku değerlerini geliştirirler.

Okulumuzun en güçlü yanlarından biri, her bir derse yönelik atölyelerin olması hafta içi ve hafta sonu ders dışı etkinlikler programımızdır. Sanat, bilim ve spor alanlarında bir çok etkinlik imkanısunan bu program, öğrencilerimizin kendi yeteneklerini tanımalarına, dengeli ve sağlık bir yaşam tarzı geliştirmelerine ve etkili öz yönetim becerileri edinmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

Okulumuzda öğrencilerimizi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenmeye, davranışlarının sorumluluğunu almaya, doğayı korumaya ve topluma hizmet etmeye teşvik ederiz. Onlardan, öğrenmelerinin sonucunda anlamlı ve sorumlu eylemler başlatmalarını bekleriz. Topluma hizmet çalışmalarına katılım, öğrencilerimize iş birliği, problem çözme, çatışma çözümü, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri kazandırır.

Doku İlkokulu; öğrenmenin zamanının, yerinin, yaşının ve sınırlarının olmadığı bir öğrenme ortamıdır.

 

 

 

Öğretimde lider programlarıyla güven veren eğitim ortamı…

 

Doku ilkokul programımız, öğrencinin her yönden gelişimini destekleyeceğini taahhüt  eder. Akademik gelişimin yanı sıra programımızın temelinde çocuğa öğrenme sevgisini aşılamak ve çocukta öz farkındalık yaratmak vardır.

 

Hedefimiz, programımızın içeriğinde çok önemli bir yer tutan “Değerler Eğitimi” çalışmalarıyla çocuklarda nezaket kurallarına uymayı, empati kurmayı, sorumluluk almayı, azimli, saygılı ve cömert olmayı geliştirmektir.

 

Ayrıca Bilişim Teknolojileri (Robotik-Kodlama), Ben Maker (Ahşap), ZEP Atölyesi (Akıl Oyunları ve düşünme Becerileri), SEM (Astronomi-Doğa-Deney-Bilim) dersleri, Renzulli Learning System uygulamaları, Görsel SanatlarMüzik ve Beden Eğitimi ders programlarının içerikleri bireyin güçlü olduğu alanların desteklenmesine uygun olarak planlanır ve uygulanır.

 

          ÇOK YÖNLÜ EĞİTİM SİSTEMİ

Doku Koleji olarak, öğrencilerimize eğitim verirken aynı zamanda onları ağır bilgi yükünün altında bırakmamaktayız. Çok yönlü eğitim sistemimizde; öğrenciyi tanıyıp yeteneklerini keşfederek ilerlemekteyiz. Okulumuz dahilinde bir çok atölyede farklı eğitimler vermekte ancak bunlar temel ve başlangıç eğitimleri olarak sabitlemekteyiz. Öğrencinin yetenek alanları keşfedildikten sonra eğitim planlaması bu doğrultuda yapılmakta ve kapasite gereksiz yere zorlanmamaktadır.

Doku Koleji İlkokulu’nda her öğrencinin farklı ve özel bir birey olduğunun farkında olarak hafta içi ve hafta sonu öğrencilere verilecek çalışma, etkinlik ve projelerde öğrenci bazlı bireysel desteklemeler ve görevlendirmeler yapılmaktadır.

 

stemDOKU KOLEJİ YENİLİKÇİ bir STEM+A okuludur.

Eğitim ve bilişim teknolojilerinden etkin olarak faydalanılan okulumuzda derslerimiz sunum, deney, araştırma, proje gibi uygulamalı etkinliklerle desteklenerek öğrencilerin bilgi ve kazanımlarının hayatla ilişkilendirilmesi önemsenir.

 

Doku Koleji İlkokulunda alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından yapılan atölye çalışmalarının içeriği ve programı ilkokul müfredatı ve bilimsel verilere uygun şekilde dizayn edilerek Türkçe-Matematik-Hayat Bilgi ve Fen Bilimleri gibi ilkokuldaki ana derslere de paralel olarak ilerlerler. Atölye çalışmalarında proje bazlı etkinlik ve çalışmalar yürütülerek 2.dönem itibari ile Stem+a Geleneksel Bilim Şenliği düzenlenip öğrencilerimizin atölyelerde yaptığı çalışmalar sunulmaktadır.   

 YABANCI DİL

                Doku Koleji’nde İngilizce eğitiminde hedefimiz öğretme değil edinim yoluyla dili kazandırmadır. Öğrencilerin hayatın her alanında doğal ortamlarda İngilizceye maruz kalmalarını sağlayarak dil edinim süreçlerini tamamlamalarını sağlamaktır. Yoğun akademik çalışmalar ve araştırmalar sonunda hayata geçirilen sistem, titiz bir çalışma ve planlamayla uygulanıyor. Öğrenciler anadili İngilizce olan eğitimciler ve Türk yabancı dil öğretmenleriyle birlikte çalışmaktadır.  Programımız, çocuklarımızın yaş gruplarına özgü gelişim ve öğrenme özellikleri göz önüne alınarak, yaş gruplarına uygun oyun ve etkinliklerle öğrenmelerini amaçlar. Görsel, işitsel ve etkin öğrenmeye (yaparak ve yaşayarak öğrenme) dayanan oyun ve aktivitelerde İngilizce iletişim aracı olarak kullanılmakta, soyut kavramlar yerine çocuklarımızın kendi yaşantılarından hareket edilerek, yabancı dil anlamlı bir bütün halinde sunulmaktadır. Böylece çocuklarımız İngilizceyi doğal ortamlarında hikayeler, şarkılar, resimli kartlar, oyunlar, hareketler ve çeşitli etkin öğrenme aktiviteleri yardımıyla yaşayarak ve eğlenerek öğrenmektedirler. Kelimeler ve cümle kalıpları; hikayeler, dramatizasyon, şarkılar, oyunlar ve hareketli aktivitelerle öğretilmektedir..

 

 

DEĞERLER EĞİTİMİ

                   Değerler eğitimi, çocukların iletişim kurma becerilerini geliştirir. Derslerde kendilerini tanıtırken ve diyalog kurarken nelere dikkat etmeleri ve nelerden kaçınmaları gerektiği öğretilir. Eğitimin temel amacı çocuklara evrensel değerlerin önemini erken yaşta kavratmaktır.

Doku koleji’nde değerler eğitimi programı haftalık belirli etik ve ahlaki değerler üzerinden ilerlemek ile birlikte öğrencilerimizin yaş grubu özellikleri dikkate alınarak belirli bir pedagojik sınır dahilinde ve çerçevede verilmektedir. Sevgi, hoşgörü, adalet ve yardımseverlik gibi temel değerlerin yer aldığı eğitim programında çocuklara çevre bilinci ve empati gibi kavramlar da öğretilmektedir.