Montessori sistemi…

Bireyler kendilerinin yönettiği durumlarda ve yaşayarak öğrendikleri koşullarda, daha kalıcı bilgiler edinmektedir. Özellikle çocuklarının gelişimine önem veren ebeveynlerin dikkatini çeken montessori çocuğun yaşlarına uygun faaliyetler göstermektedir. Çocuklar kendi potansiyellerini geliştirirken, aynı zamanda da dünyaya ait bilgiler öğrenmektedir. Bireysel çalışmaların yanı sıra grupsal çalışmalar da yapılmaktadır. Montessori yaklaşımını benimsemiş okullar, öğrenci merkezlidir.

Çocukların akademik gelişimlerini olumlu bir şekilde etkileyen montessori öz güvenin gelişimine yardımcı olduğu gibi başkalarına saygı göstermesini de sağlamaktadır. Özel olarak tasarlanan sınıflar oluşturan montessori , çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeydedir. Matematik, dil ve fennin yanı sıra sosyal etkileşimlere de yer verilmektedir. Sınıflarda yer alan materyaller, öğrencilerin gelişimlerinin farklı yanlarını desteklemektedir.

Montessori Eğitim Sistemi

Öğrencilerin ömür boyu öğrenmelerini teşvik edecek ortamın hazırlanmasını sağlayan ve alt yapıyı iyi bir şekilde kuran Bursa Montessori okulları, öğrenciler için ilgi çekici aktiviteler düzenlemektedir. Kendilerine ve dünyaya güvenen öğrenciler, günlük işlerinde bağımsız olma fırsatını yakalamaktadır. Kendisini ifade etme becerisi gelişen öğrenciler, yaratıcı cümleler ile iletişim kurmaktadır. montessori öğrencilere birçok olanak sağlanmakta ve kendi isteklerini denetleyebilmektedir. Temelde kişiliğin oluşumuna önem verilmekle birlikte her öğrenci özel ve tek olarak kabul edilmektedir. Çocuğun güçlü bir karaktere sahip olabilmesi için gelişen ve kendini yöneten bir sistem benimsenmektedir. Öğrenciler üzerinde doğru gözlemler yapılmakta ve doğru materyaller sunulmaktadır.

MONTESSORI ETKİNLİKLERİ

Öğrencinin öğrenme hızına uygun verilen eğitim süreci boyunca öğretmen ve ebeveynler iş birliği yapmaktadır. Soyut kavramlar somutlaştırılırken, hata yapan öğrencinin hatasını kendisinin keşfetmesi sağlanmaktadır. Etkinliğe özgü araç ve gereç kullanılmakla birlikte her yaş seviyesinde kullanılan materyaller değişiklik göstermektedir. montessori çalışan öğretmenler, montessori eğitiminin ilkelerini bilmekte ve benimsemektedir.

Bursa Montessori Okulları Kullanılan Materyaller

Öğrencilerin kullanacağı materyaller, onların yaş seviyelerine uygun olduğu gibi erişebilecekleri yerlerdedir. Tüm materyallere kolay bir şekilde ulaşabilen öğrenciler, öğretmenlerinin yardımına gerek duymamaktadır. Her öğrencinin farklı bir mizacı ve öğrenme hızı olduğunu kabul eden montessori , öğrencilerin özelliklerini ve ihtiyaçlarını anlamaktadır.

Sadece akademik olarak uygulanmayan montessori yöntemi, öğrencilerin duyusal ve sosyal gelişimleri için uygulanabilmektedir. Öğrenciler kendileri için hazırlanmış olan sınıflarda özgürce dolaşırken, kendilerine sunulan materyalleri özgürce kullanabilmektedir. Gerçek yaşamda kullanılan materyaller tercih edilmekte ve her materyalden sınıfta bir tane olmaktadır. Her materyalden sınıfta bir tane olmasının en büyük nedeni, çocukların sabırlı ve başkalarını beklemeyi öğrenmelerini sağlamaktır.