BURSA MONTESSORİ OKULLARI

BURSA MONTESSORİ EĞİTİM FARKI İLE

ORTAOKUL
ORTAOKUL

Bursa Montessori Okulları

Bireyler kendilerinin yönettiği durumlarda ve yaşayarak öğrendikleri koşullarda, daha kalıcı bilgiler edinmektedir. Özellikle çocuklarının gelişimine önem veren ebeveynlerin dikkatini çeken bursa montessori okulları çocuğun yaşlarına uygun faaliyetler göstermektedir. Çocuklar kendi potansiyellerini geliştirirken, aynı zamanda da dünyaya ait bilgiler öğrenmektedir. Bireysel çalışmaların yanı sıra grupsal çalışmalar da yapılmaktadır. Montessori yaklaşımını benimsemiş okullar, öğrenci merkezlidir.

Çocukların akademik gelişimlerini olumlu bir şekilde etkileyen bursa montessori okulları öz güvenin gelişimine yardımcı olduğu gibi başkalarına saygı göstermesini de sağlamaktadır. Özel olarak tasarlanan sınıflar oluşturan Bursa montessori okulları, çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeydedir. Matematik, dil ve fenin yanı sıra sosyal etkileşimlere de yer verilmektedir. Sınıflarda yer alan materyaller, öğrencilerin gelişimlerinin farklı yanlarını desteklemektedir.

Bursa Montessori Okullarındaki Eğitim Sistemi

Öğrencilerin ömür boyu öğrenmelerini teşvik edecek ortamın hazırlanmasını sağlayan ve alt yapıyı iyi bir şekilde kuran Bursa montessori okulları, öğrenciler için ilgi çekici aktiviteler düzenlemektedir. Kendilerine ve dünyaya güvenen öğrenciler, günlük işlerinde bağımsız olma fırsatını yakalamaktadır. Kendisini ifade etme becerisi gelişen öğrenciler, yaratıcı cümleler ile iletişim kurmaktadır.Bursa montessori okullarında öğrencilere birçok olanak sağlanmakta ve kendi isteklerini denetleyebilmektedir. Temelde kişiliğin oluşumuna önem verilmekle birlikte her öğrenci özel ve tek olarak kabul edilmektedir. Çocuğun güçlü bir karaktere sahip olabilmesi için gelişen ve kendini yöneten bir sistem benimsenmektedir. Öğrenciler üzerinde doğru gözlemler yapılmakta ve doğru materyaller sunulmaktadır

Bursa Montessori Okulları Etkinlikleri

Öğrencinin öğrenme hızına uygun verilen eğitim süreci boyunca öğretmen ve ebeveynler iş birliği yapmaktadır. Soyut kavramlar somutlaştırılırken, hata yapan öğrencinin hatasını kendisinin keşfetmesi sağlanmaktadır. Etkinliğe özgü araç ve gereç kullanılmakla birlikte her yaş seviyesinde kullanılan materyaller değişiklik göstermektedir. Bursa montessori okullarında çalışan öğretmenler, montessori eğitiminin ilkelerini bilmekte ve benimsemektedir.

Bursa Montessori Okulları Kullanılan Materyaller

Öğrencilerin kullanacağı materyaller, onların yaş seviyelerine uygun olduğu gibi erişebilecekleri yerlerdedir. Tüm materyallere kolay bir şekilde ulaşabilen öğrenciler, öğretmenlerinin yardımına gerek duymamaktadır. Her öğrencinin farklı bir mizacı ve öğrenme hızı olduğunu kabul eden Bursa montessori okulları, öğrencilerin özelliklerini ve ihtiyaçlarını anlamaktadır.

Sadece akademik olarak uygulanmayan montessori yöntemi, öğrencilerin duyusal ve sosyal gelişimleri için uygulanabilmektedir. Öğrenciler kendileri için hazırlanmış olan sınıflarda özgürce dolaşırken, kendilerine sunulan materyalleri özgürce kullanabilmektedir. Gerçek yaşamda kullanılan materyaller tercih edilmekte ve her materyalden sınıfta bir tane olmaktadır. Her materyalden sınıfta bir tane olmasının en büyük nedeni, çocukların sabırlı ve başkalarını beklemeyi öğrenmelerini sağlamaktır.

ORTAOKUL
ORTAOKUL

Araştıran, inceleyen, sorgulayan ve üreten bireylere, Doku Ortaokulu

İletişim

Bursa Montessori Okulları Özellikleri

Her öğrenci kendi öğrenme hızında ilerlerken, özgür seçimlerde bulunabilmektedir. Klasik eğitim anlayışından çok farklı bir alt yapıya sahip olan Bursa montessori okulları, her öğrencinin gelişimini kendi içerisinde değerlendirmektedir. Her öğrencinin bireysel bir kişilik oluşturduğu kabul edilmekte ve onun için en uygun sınıf ortamı hazırlanmaktadır.

Öğretmenler öğrencileri uyarmamakta ve öğrenciler kendi hatalarını kendileri tespit ederek düzeltmektedir. Daha çok somut öğrenme üzerinde durulmakta, öğrencilerin doğal bir sorumluluk kazanması sağlanmaktadır. Öğrencilerin gelişimlerini motive eden öğretmenler, öğrencilere seçme özgürlüğü tanımaktadır. Sınıflarda istedikleri alanları istediği gibi kullanabilen öğrenciler, gelişime açık olmaktadır. Özgürlüğü tadan öğrencilerin çalışma istekleri yüksek olmakta ve üretkenlik göstermektedir.