BURSA MONTESSORİ EĞİTİMİ

BURSA MONTESSORİ EĞİTİMİ VE KAZANIMLARI

ORTAOKUL
ORTAOKUL

Bursa Montessori Eğitimi

Montessori eğitimi, adını İtalyan bilim insanı ve ilk kadın doktoru olan; Maria Montessori’den almıştır. Montessori eğitimi, çocukların bireysel manada; kendi öğrenme hızlarına göre geliştirilen, bir çeşit eğitim tarzıdır. Çocuğun; neyi, nasıl, ne zaman, nerede ve nasıl istiyorsa; özgürce kendisinin deneyip, uğraşarak öğrenmesine izin vermektedir. Çocuklar, ellerini özgürce kullanabilirler.

Soyutsallık, eğitimde; daima birinci amaçtır. Önemli olan, yalnızca çocuğun kendi hür iradesi ile verdiği kararları ve istekleridir. Her çocuk, farklı bir gelişime sahiptir ve kendine özeldir. Birisi, 1 yaşındayken yürüyüp aynı anda konuşabiliyorken; bir diğeri ise, bunların yerine farklı becerilere sahip olabilir. Çocuğun bu eğitimle birlikte, eylemlerini ve hatalarını kendi başına kontrol edebilmesi ve farkına varabilmesi sağlanmaktadır.

Montessori Eğitim Sisteminin Uygulanışı

1900’lerin başlarında İtalya'da, Maria Montessori tarafından geliştirilen bu yaklaşımın en merkezinde çocuk vardır. Öğretmen ise, çevreyi hazırlamak ve çocuğun çevresiyle etkileşime geçebilmesinden sorumludur. Ayrıca; özgüveni, konsantrasyonu, düzenliliği, ne istediğini bilme ve bağımsızlık ile saygıyı geliştirme amaçları taşır.
Montessori eğitiminin uygulanacağı sınıflar, belirli yaş gruplarına ait çocukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere; özel olarak tasarlanır. Montessori yönteminin uygulandığı sınıflardaki her bir materyal, çocuğun doğal ilgi alanları ile uyumluluk yaratır. Böylece, çocuk gelişiminin farklı yönlerini destekler.
Montessori eğitim ortamı, çocukların öğrenimini; doğumdan başlayıp, ortaokul sonuna kadar desteklemektedir.

Bursa Montessori Eğitimlerinin Kazanımları

- Çocuğunuz, özgüveni yüksek bir birey olur.
- Sosyal bir çocuk ve de gelecekte sosyal bir birey olur.
- İleride, sorumluluk sahibi ve tek başına yetebilen bir yetişkin olur.
- Hem kendine ve hem de kendinden başka herkese saygı duymayı öğrenir.
- Çalışkan, son derece üretken ve enerjik olur.
- Problem çözme ve stres yönetme özellikleri gelişir.
- Dikkatli ve de motivasyonu yüksek bir birey olur.
- Hayattan zevk alan, pozitif düşünceli ve de dikkat yönü oldukça gelişmiş bir insan olur.

Yaşa Göre Montessori Etkinlikleri

Yaşa göre farklı Bursa Montessori eğitimi verilmekte ve eğitim dahilinde farklı etkinlikler yapılmaktadır.

ORTAOKUL
ORTAOKUL

Araştıran, inceleyen, sorgulayan ve üreten bireylere, Doku Ortaokulu

İletişim

0-3 Yaş Grubu Bebekler ve Çocuklara Eğitim Programları
- Çocuklar için güvenli, ilgi çekici ve de destekleyici bir ortam sağlanır.
- Çocuklar, kendilerine ve dünyaya güvenmeleri için teşvik edilir.
- Yeni açığa çıkan motor becerilerine güvenmeleri sağlanır.
- Kaba motor koordinasyonunu, ince motor becerilerini ve de dil becerilerini geliştirici eğitimler verilir.
- Günlük işlerinde bağımsız olma fırsatı verilir.

3-6 Yaş Grubu Eğitim Programları
- İşlevsel bağımsızlığın, sebatın ve de duygularını kontrol etme, düzenleme becerilerinin gelişmesi teşvik edilir.
- Saygılı ve açık iletişim kurması ve sosyal gelişimi desteklenir.
- Duyusal algının, okuryazarlık ve matematik anlayışının gelişmesi için; çeşitli materyaller, eğitim programı dahilinde bulunur.
- Özgüvenli ve yaratıcı bir kendini ifade etme becerisi oluşturmak için, yaratıcı keşiflere yer verilir.
6-12 Yaş Grubu Eğitim Programları
- Çocuğun, ilgi alanlarının desteklendiği ve de yönlendirildiği bir eğitim programı düzenlenir.
- Çocuğu; yaşadığı toplumdaki, kültürdeki ve de doğal hayattaki rolünü anlaması için teşvik edici etkinler uygulanır.
12-15 Yaş Grubu Eğitim Programları
- Gençlere, kendi ile ilgili daha derin bir anlayışa sahip olması adına; destek verilir.
- Akademik bilgilerini uygulaması için ortamlar sunulur.
- Kendini ifade etmenin, gerçek benliğine güvenmenin ve de insanlar arası ilişkilerinin geliştirilmesine vurgu yapıcı etkinlikler düzenlenir.
Bursa Montessori eğitimi içerisinde oluşturulan sınıflar, her çocuğun; kendi öz bireysel gücünü ve ilgi alanlarını dikkate almaktadır. Her çocuğun içindeki öz gücünü keşfederek, beslemek; eğitimin temel amacını oluşturmaktadır.