ORTAOKUL

MONTESSORİ EĞİTİM FARKI İLE

ORTAOKUL
ORTAOKUL

Sınav Kaygısından Uzak Mutlu Bİreyler

Bireyselleştirilmiş ihtiyaç analizleri ile her çocuğa ihtiyacı doğrultusunda dokunarak başarının anahtarını bulmayı sağlayacak özel sistemimiz ile geleceğe umutla bakan bir nesil yetiştiriyoruz.

Nefes, zamanı yönetme ve üretkenlik dersleri ile harmanlanan programımız sayesinde kendini tanıyan, öz bilinç ile hareket eden ve problem çözme yeteneğine sahip bireyler olmasını istiyoruz.

Teknolojiyi, bilimi, felsefeyi, sporu, matematiği, sanatı bir bütün olarak işleyen okulumuzda, öğrencilerimiz sınav kaygısından uzak bir şekilde 8. Sınıf sürecine hazırlanmaktadır.

Araştıran, inceleyen, sorgulayan ve üreten bireylere, Doku Ortaokulu

İletişim

Özel Ortaokul Seçimi Ve Öğrenciye Sunduğu Kazanımlar
Özel ortaokul seçimi, öğrencilerin liseye ve lise sınavlarına hazırlanmalarında; büyük destek sağlamaktadır. Bursa özel ortaokul seçimi, öğrencilere birçok yönden kazanımlar sağlayacaktır.

Kişisel Gelişim Odaklı Eğitim Sistemi
Özel ortaokul; liseye hazırlık süreçlerinde, öğrencilerin kişisel gelişimlerini; akademik yeterliliğe uygun olacak şekilde ayarlar. Böylece, ortaokuldan mezun olan bir öğrenci; sosyal hayatına ve lise hayatına doğru niteliklerle hazır olarak başlar.

Alanında Uzman Öğretmenler
Öğretmen seçimi, özel okullarda önemli süreçlerin başında gelir. Öğretmenler; tecrübelerine, başarılarına ve öğretme yeteneklerine göre; kolejlerde öğretmen olarak işe başlayabilmektedir. Ayrıca, okulun tanıdığı imkânlarla; kendilerini daha da hızlı geliştirmekte ve de güncel trendleri takip etmektedirler.

Eğitime Yardımcı Ortamlar ve Tesisler
Öğrencilere sunulan tesislerin başında; kütüphaneler, sportif ve kültürel alanlar, bilimsel laboratuvarlar gibi alanlar gelir. Niteliksel zenginlik barındıran özel okul, böylece her yönden gelişmiş bireyleri toplum hayatına kazandırır.

Eğitime Uygun Sınıf Mevcutları
Birçok ebeveyn için, çocuklarını özel okullara göndemenin en önemli nedenlerinden birisi; sınıf mevcutlarıdır. Ülkemizde, yüksek doluluk oranlarına sahip olan sınıflarda eğitimin neredeyse imkansızlaşması; özel okulları cazip kılmaktadır.

Öğrencilerin, 25 kişiyi geçmeyen sınıflarda eğitimlerine devam etmesi; pek çok velinin, özel okulları tercih etmesini sağlamaktadır. Bu yönden, Bursa özel ortaokul tercihleri; çok sıklıkla yapılmaktadır. Sınıf içi mevcutların düşük olması demek, öğretmenin öğrencileriyle daha fazla ilgilenmesi; daha yakından takip etmesi demektir.

Akademik Yeterlilik ve Başarı Takibi
Özel ortaokul imkânları ile, öğrencilerin anlamadıkları herhangi bir konuyu pas geçme ihtimalleri olmaz. Kalabalık olmayan sınıflarda, saklanmak da mümkün değildir. Öğretmen, anlattığı konuları; herkesin anladığından anında haberdar olur. Ayrıca, uygulanan müfredatlar; katı ve sabit değildir. Güncel eğitim trendlerine uygun eğitim programı; öğrencileri, bir sonraki adımlarına daha sağlam şekilde hazırlama eğilimindedir.

Özel okullar, müfredatlarında kısmi bir özerkliğe sahip olan eğitim kurumlarıdır. Fen bilimleri veya sosyal bilimler ağırlıklı eğitim anlayışları; diğer okullardan ayıran önemli özelliklerdendir. İyi eğitim hizmeti için, özel ortaokul; öğrencilerini, sosyal hayata ve lise eğitimine hazırlayacak dersleri müfredatına eklemektedir. Böylelikle, günün değer ve şartlarına en uygun olan bireylerin yetiştirilmesine fırsat yaratılmış olmaktadır.