İLKOKUL

MONTESSORİ EĞİTİM FARKI İLE

Akademİk Hayatın İlk Adımı

Doku ilkokulunda tüm eğitim programı Montessori etkinlikleri entegre edilerek planlanırken işbirlikli öğrenme ve proje tabanlı işleyiş ile de perçinlenmektedir. Böylelikle Doku koleji’nde çocuklar eğitimi bir yaşam biçimine dönüştürürler.

Bilim, Sanat, Teknoloji, Mühendislik, Matematik, Astronomi, Spor, Doğa ile yaşam eğitimleri bir sistem içerisinde sunulur.

Doku’da ödev yoktur. Sadece hafta sonları öğrencilerimizin konu tekrarı yapmaları için öğretmenleri tarafından özel olarak hazırlanan “Haftanın Enleri” fasikülü ile hem velilerimiz konu işleyişi ve yapılan etkinliklerden haberdar olur, hem de öğrencilerimiz o hafta öğrendikleri bilgileri pekiştirme şansı elde ederler.

Sadece düşünebilen değil düşündüklerini ifade edebilen bireyler, anadilleri dışında İngilizce ve Almanca dilleri ile dünyaya açılırlar.

İlkokul
İlkokul

Kültürünü bilen, tanıyan ve tanıtan bireylere ilk adım, Doku İlkokulu

İletişim

Özel İlkokul Seçimi Ve Çocukların Eğitimine Katkıları
Özel ilkokul seçimi, öğrencilerin gelişimine büyük destek sağlamaktadır. Bursa özel ilkokul seçimi, öğrencilere; eğitim hayatının başında, birçok yönden kazanımlar sağlayacaktır.

Özel İlkokul Neden Tercih Edilir?
6-11 yaş grubundaki çocuklar, yoğrulmaya ve şekil verilmeye en müsait yaş grubundaki öğrencilerdir. Bu yaş grubunda, öğrenciler; kendi içinde farklı eğilimlere sahip olup; daha kişiselleştirilmiş bir eğitime ihtiyaç duyarlar.

Çocuğun Kişisel ve Sosyal Gelişimini Destekleyici Eğitim
Özel ilkokul; eğitim hayatının başında, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerini destekler. Çocuğu, akademik yeterliliğine uygun olacak şekilde şekillendirir ve dersleri, doğal yollarla sevdirir. Eğlendirerek ve dersleri sevdirerek öğretir. Böylece, öğrenci; sosyal gelişimini ve ilk eğitim sürecini daha sağlıklı bir şekilde tamamlar.

Eğitime Destek Veren Güvenilir ve Sosyal Bir Eğitim Ortamı
Öğrenciler, kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak bir eğitime ve sosyal bir eğitim ortamına sahip olmaktadır. Sosyal ve fiziksel aktivitelerde bulunabilecekleri, sportif ve kültürel alanlar mevcuttur. Niteliksel zenginlikleri bünyesinde barındıran Bursa özel ilkokul böylelikle, geleceğin sağlıklı ve sosyal bireylerini topluma hazırlamaktadır.

Eğitime ve Çocukların Kişisel Gelişimine En Uygun Sınıf Mevcutları

Ebeveynlerin, 6-11 yaş grubu çocuklarını özel okullara göndermesinin en önemli nedeni; kaliteli ve güvenli eğitim alınabilmesidir. Güvenilir bir ortam, bu yaş grubu için; önemli bir beklentidir. Eğitim hayatına devamlı uyum sağlayabilmeleri için, sınıf mevcutları da oldukça önemlidir. Ülkemizde, oldukça yüksek doluluk oranları olan sınıflarda eğitimin imkansızlaşması da; özel ilkokulları, son derece cazip kılmaktadır.

Öğrencilerin, özellikle 25 kişiyi geçmeyen sınıflarında eğitimlerine devam edebilmesi; birçok velinin, özel ilkokulları tercih etmesini sağlar. Bu yönüyle de, Bursa özel ilkokul seçimi; ebeveynler tarafından, yaygın olarak yapılmaktadır. Çünkü sınıf mevcutlarının düşük olması; öğretmenin, derste öğrenciyle çok daha fazla ilgilenebilmesi; öğrenciyi takip edebilmesi demektir.

Özel ilkokul imkânları sayesinde, öğrencilerin; anlamadıkları bir konuyu, pas geçme ihtimalleri de olmayacaktır. Bu yaş grubunda çok daha çekingen olan çocuklar, anlamadıkları yerleri; öğretmenine daha rahat bir şekilde sorabilecektir. Öğretmen, anlattığı dersi; herkesin anladığından haberdar olur. Derslerde uygulanan müfredat; öğrenciyi sıkmayacak düzeyde olup; katı ve sabit bir müfredat değildir.