ANA SINIFI

MONTESSORİ EĞİTİM FARKI İLE

TEMEL DERS VE

BECERİLER

Okulumuzda öğrencilerin ilkokul hayatına hazırlanmaları ve bu süreci çok daha iyi geçirmeleri için öncelikle kendini tanıma, kendini ifade etme ve özgven üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

Öğrenci değerlendirme envanterleri dönemsel olarak uygulanarak gelişimleri yakından takip edilmektedir. Akademik olarak okuma yazmaya hazırlık, Matematik, kozmik gibi konularda verilen eğitimlerin yanı sıra drama, halk oyunları, müzik, sokak oyunları ve görsel sanatlar gibi dersler ile bedensel ve sosyal gelişimleri de desteklenmektedir. Öğrencilerimizin doğa ile iç içe bir yaşamı benimsemeleri ve doğada doğru ayak izleri bırakmaları içinde çevre ve doğa bilinci çalışmalarına yıl boyunca yer verilmektedir.

TEMEL DERS VE BECERİLER
TEMEL DERS VE BECERİLER
TEMEL DERS VE BECERİLER

Küçük kalplerinde, kocaman sevgiler ve umutlar yeşertmek için el ele...

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ
YABANCI DİL ÖĞRETİMİ
YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

Doku koleji olarak ana dil öğretiminin yanında yabancı dil öğretiminin de erken yaşta başlaması gerektiğini düşünmekteyiz.

Bu sebeple en küçük yaş gruplarından başlayarak tüm okulda iki yabancı dil eğitimi eş zamanlı olarak verilmektedir. İngilizce ve Almanca dersleri haftanın 5 günü yapılmakta olup günlük konuşma dilini öğrenmeleri temel amaçtır.

Öğretmenliğin en duru hali, Doku Anaokulu

İletişim

Küçük kalplerinde, kocaman sevgiler ve umutlar yeşertmek için el ele...

Bursa Anaokulu: Özel Kolej
Anaokulu eğitimi, ilkokul eğitimi öncesinde uygulamalı ve teorik olarak alınan dersler sonucunda çocukların gelişim ve öğrenme eğilimlerini artırmaya yönelik eğitim sistemi aşamasıdır. Bu aşamada çocukların daha dengeli davranışlar sergilemesi ve uyum sağlaması açısından anaokulu eğitiminin bazı birtakım koşullara bağlı olunarak alınması gerekebilmektedir. Bu koşulları sağlayan ve eğitimin aşamalı olarak gerçekleştirilmesini hedefleyen özel anaokulu ise, çocuk açısından gerekli olabilmekte. Ayrıca özel anaokulu eğitiminin daha konforlu ve statüsü yüksek koşullarda gerçekleşmesi durumu, çocuk için ekstra kazanım olmaktadır.

Sistemli Eğitim Planı
Anaokulu eğitimi sürecinde dikkate alınma gerekliliği bulunan ''sistemli eğitim'' ilkokul öncesi çocuklarda daha tutarlı davranışlar sergilemesine olanak sağlamaktadır. Davranışlarının tutarlılığıyla beraber aldıkları eğitimin çocuğa pek çok uyum ve etkinliklere katılım şeklinde kazanımları bulunur. Ayrıca psikolojik açıdan daha verimli kararlar alabilmelerini ve ahlaki değerlere karşı daha bilinçli olmalarını sağlar. Bu sistemli eğitim planı sürecinde ise çocukların gelişim aşamalarına bağlı olarak, kişisel gelişim ve sosyal gelişim becerilerine göre eğitim verilmektedir.

Bursa Anaokulu Özel Koleji
Bursa'da özel kolej ile eğitim alınan anaokulu daha iyi koşullarda çocuklara eğitim imkanı sağlamaktadır. Bursa özel anaokulu eğitimi dersleri; Konforlu dersliklerde ve aktivite için gereken malzemelere sahip salonlarda gerçekleşmektedir. Derslerde çocukların sayılarla tanışabilmesi için matematik konuları işlenir. Kozmik hakkında konular da işlenmektedir. Ayrıca halk oyunları, müzik, sokak oyunları ve görsel sanatlar eğitimi gibi gelenek ve göreneklere hitap eden etkinlikler düzenlenir. Bu sayede çocuklar kültürel zenginlikler ile tanışır.

Bursa özel anaokulu ile doğa ve çevre yararına uygulamalı aktiviteler gerçekleştirilir. Bitki ve canlılara dair bilgi birikimi kazanan çocukların daha duyarlı ve çevreye karşı daha bilinçli olmalarını sağlamaktadır.

Özel Anaokulu Eğitim Koşulları
Özel anaokulu eğitimi verilen çocuklarda uyum sağlama, sohbetlere katılma ve etkinliklere katılımlarda yüksek oranda eğilim gözlenmektedir. Bu durumun sebebi verilen eğitimin sistemli olarak gerçekleşmesi ve çocuğun alacağı eğitimi sindirme aşamaları takip edilmektedir. Özel anaokulu eğitiminin bir diğer ayrıcalığı ise öğrenme koşullarına göre özel tasarlanan sınıflar olmaktadır.

Kolej tarafından çocuğun eğitimden en iyi şekilde yararlanabilmesi adına ekstra hizmetler uygulanmaktadır. Özel ve samimi dersliklerle eğitim verilirken karşılıklı görüş alma ve derse katılım şeklinde dersler işlenmektedir. Farklı etaplar ile öğretim üyelerinin çocukların gelişim düzeyleri hakkında daha verimli kararlar alma aşaması da yer almaktadır. Bu aşama sayesinde değerlendirilen çocukların gelişim süreçleri takip edilir ve eğitim düzeyi farklı şekillerde uygulanabilir.

Öğrenciye Özel Eğitim Metotları
Eğitimin uygulama metotları, eğitim alacak çocuk açısından büyük ölçüde önemli olmaktadır. Aynı yöntem ile aktarılan eğitimlerin büyük oranında tutarsızlıklar görülebilmektedir. Bunun sebebi olan sabit yöntem ile eğitim ise özel anaokulu eğitiminde söz konusu değildir. Aktarılan eğitim, farklı yöntemler ile daha verimli sonuçlar alındığı gözlenmektedir.